Stavne permutacije

Stavne permutacije vam pomagajo izvedeti, koliko različnih listkov morate napisati, če si naprimer izberete 9 stavnih dogodkov – tabela stavnih permutacij vam bo v veliko pomoč. Stavne permutacije so kombinacije stav, ki jih lahko postavite na določenih športnih dogodkih. Te permutacije lahko vključujejo stave na rezultat, končni rezultat, število golov, ki bodo doseženi v določenem dogodku, itd. Stavne permutacije omogočajo stavnim igralcem, da prilagodijo svoje stave glede na svoja znanja o določenem športu in trenutni formi ekip ali igralcev.

Če želite izvedeti, koliko različnih listkov morate napisati, če si naprimer izberete 9 stavnih dogodkov potem vam bo tabela stavnih permutacij v veliko pomoč.

izbira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66
3 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220
4 1 5 15 35 70 126 210 330 495
5 1 6 21 56 126 252 462 792
6 1 7 28 84 210 462 924
7 1 8 36 120 330 792
8 1 9 45 165 495
9 1 10 55 220
10 1 11 66
11 1 12
12 1
skupaj 1 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095